You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

303 lines
14 KiB

{
"bold": "trom",
"italic": "iodálach",
"header": "ceanntásc",
"strikethrough": "stailc tríd",
"quote": "ceanglófar",
"spoiler": "milleadh scéil",
"list": "liosta",
"admin_settings": "Socruithe Riaracháin",
"site_config": "Cumraíocht Suímh",
"remove_as_mod": "bhaint mar modhnóir",
"appoint_as_mod": "ceapachán mar mhodhnóir",
"locked": "glasáilte",
"stickied": "bioráin",
"reason": "Cúis",
"mark_as_read": "marc mar a léitear",
"mark_as_unread": "marc mar neamhléite",
"delete": "scriosadh",
"deleted": "scriosta ag cruthaitheoir",
"delete_account": "Scrios Cuntas",
"click_to_delete_picture": "Cliceáil chun pictiúr a scriosadh.",
"picture_deleted": "Scriosadh an pictiúr.",
"restore": "athchóirigh",
"ban": "cosc",
"ban_from_site": "cosc ón suíomh",
"unban": "Cealaigh cosc",
"unban_from_site": "Cealaigh cosc ón suíomh",
"banned": "coisceadh",
"banned_users": "Úsáideoirí Coisceadh",
"save": "sábháil",
"unsave": "cealaigh sábháil",
"create": "cruthaigh",
"creator": "cruthaitheoir",
"email_or_username": "Ríomhphost nó Ainm Úsáideora",
"number_online_0": "{{count}} Úsáideoir Ar Líne",
"number_online_1": "{{count}} Úsáideoirí Ar Líne",
"number_online_2": "{{count}} Úsáideoirí Ar Líne",
"number_online_3": "{{count}} Úsáideoirí Ar Líne",
"number_online_4": "{{count}} Úsáideoirí Ar Líne",
"name": "Ainm",
"title": "Teideal",
"subscribers": "Síntiúsóirí",
"both": "Araon",
"saved": "Coinníodh",
"unsubscribe": "Díliostáil",
"subscribe": "Liostáil",
"subscribed": "Suibscríofa",
"prev": "Roimhe",
"next": "Chéad Eile",
"hot": "Te",
"new": "Nua",
"old": "Sean",
"top_day": "Lá barr",
"week": "Seachtain",
"month": "Mí",
"year": "Bliain",
"all": "Gach",
"top": "Barr",
"api": "API",
"docs": "Doic",
"inbox": "Bosca Isteach",
"inbox_for": "Bosca Isteach do <1>{{user}}</1>",
"mark_all_as_read": "marcáil gach rud mar atá léite",
"type": "Cineál",
"unread": "Gan léamh",
"replies": "Freagraí",
"mentions": "Luann",
"reply_sent": "Freagra seolta",
"message_sent": "Teachtaireacht seolta",
"search": "Cuardaigh",
"overview": "Forbhreathnú",
"view": "Amharc",
"logout": "Logáil Amach",
"login_sign_up": "Logáil Isteach / Cláraigh",
"login": "Logáil Isteach",
"unread_messages": "Teachtaireachtaí Neamhléite",
"messages": "Teachtaireachtaí",
"password": "Pasfhocal",
"verify_password": "Deimhnigh Pasfhocal",
"old_password": "Sean Pasfhocal",
"forgot_password": "Dearmad ar pasfhocal",
"reset_password_mail_sent": "Seol Ríomhphost chun do phasfhocal a athshocrú.",
"password_change": "Athrú Pasfhocal",
"new_password": "Focal Faire Nua",
"no_email_setup": "Níl ríomhphost curtha ar bun i gceart ag an bhfreastalaí seo.",
"email": "Ríomhphost",
"send_notifications_to_email": "Seol fógraí chuig Ríomhphost",
"expires": "In éag",
"joined": "Teanga",
"by": "le",
"to": "chun",
"from": "ó",
"transfer_community": "aistrithe pobal",
"transfer_site": "aistrithe suíomh",
"number_of_comments_0": "{{count}} Trácht",
"number_of_comments_1": "{{count}} Tráchtanna",
"number_of_comments_2": "{{count}} Tráchtanna",
"number_of_comments_3": "{{count}} Tráchtanna",
"number_of_comments_4": "{{count}} Tráchtanna",
"send_secure_message": "Seol Teachtaireacht Sábháilte",
"delete_account_confirm": "Rabhadh: scriosfaidh sé seo do chuid sonraí go buan. Iontráil do phasfhocal le deimhniú.",
"username": "Ainm Úsáideora",
"number_of_subscribers_0": "{{count}} Suibscríobhaí",
"number_of_subscribers_1": "{{count}} Síntiúsóirí",
"number_of_subscribers_2": "{{count}} Síntiúsóirí",
"number_of_subscribers_3": "{{count}} Síntiúsóirí",
"number_of_subscribers_4": "{{count}} Síntiúsóirí",
"sign_up": "Cláraigh",
"notifications_error": "Níl faisnéisí deisce ar fáil i do bhrabhsálaí. Bain triail as Firefox nó Chrome.",
"private_message_disclaimer": "Rabhadh: Níl teachtaireachtaí príobháideacha i Lemmy slán. Cruthaigh cuntas ar <1>Element.io</1> le haghaidh teachtaireachtaí slán.",
"landing": "Is <1>comhiomlánóir nasc</1> / reddit malartach é Lemmy atá beartaithe le bheith ag obair sa <2>fediverse </2>.<3> </3> Tá sé féin-hostable, tá snáitheanna tráchta ann a nuashonraíonn beo, agus beag bídeach (<4> ~ 80kB </4>). Cónaidhm isteach sa líonra ActivityPub tá sé ar an treochlár. <5> </5> Seo <6> leagan béite an-luath </6>, agus tá a lán gnéithe briste nó in easnamh faoi láthair. <7> </7> Mol gnéithe nua nó tuairiscigh fabhtanna <8> áit. </8> <9> </9> Déanta le <10> Meirge </10>, <11> Actix </11>, < 12> Inferno </12>, <13> Clóscríbhneoireacht </13>. <14> </14> <15> Go raibh maith agat dár rannpháirtithe: </15> dessalines, Nutomic, asonix, zacanger, agus iav.",
"post": "postáil",
"remove_post": "Postáil a Bhaint",
"no_posts": "Gan aon Postáil.",
"create_a_post": "Cruthaigh Postáil",
"create_post": "Cruthaigh Postáil",
"number_of_posts_0": "{{count}} Postáil",
"number_of_posts_1": "{{count}} Postálacha",
"number_of_posts_2": "{{count}} Postálacha",
"number_of_posts_3": "{{count}} Postálacha",
"number_of_posts_4": "{{count}} Postálacha",
"posts": "Postálacha",
"related_posts": "D’fhéadfadh baint a bheith ag na Poist seo",
"cross_posts": "Cuireadh an nasc seo sa phost freisin chuig:",
"cross_post": "tras-phost",
"cross_posted_to": "tras-phostáilte chuig: ",
"comments": "Tráchtanna",
"remove_comment": "Bain Trácht",
"communities": "Pobail",
"users": "Úsáideoirí",
"create_a_community": "Cruthaigh Pobal",
"select_a_community": "Roghnaigh Pobal",
"create_community": "Cruthaigh Pobal",
"remove_community": "Bain Pobal",
"subscribed_to_communities": "Suibscríofa le <1>pobail</1>",
"trending_communities": "Treocht <1>pobail</1>",
"list_of_communities": "Liosta na bPobal",
"community_reqs": "cás íochtair, fostríoc, agus gan aon spásanna.",
"number_of_communities_0": "{{count}} Pobal",
"number_of_communities_1": "{{count}} Pobail",
"number_of_communities_2": "{{count}} Pobail",
"number_of_communities_3": "{{count}} Pobail",
"number_of_communities_4": "{{count}} Pobail",
"invalid_community_name": "Ainm neamhbhailí.",
"create_private_message": "Cruthaigh Teachtaireacht Phríobháideach",
"send_message": "Seol Teachtaireacht",
"message": "Teachtaireacht",
"edit": "cuir in eagar",
"reply": "freagra",
"more": "tuilleadh",
"cancel": "Cealú",
"preview": "Réamhléiriú",
"upload_image": "íomhá a uaslódáil",
"avatar": "Abhatár",
"upload_avatar": "Uaslódáil Abhatár",
"show_avatars": "Taispeáin Abhatáranna",
"show_context": "Taispeáin comhthéacs",
"formatting_help": "formáidiú cabhrú",
"sorting_help": "cúnamh a shórtáil",
"view_source": "féachaint foinse",
"unlock": "dhíghlasáil",
"lock": "glas",
"sticky": "bioráin",
"unsticky": "cealaigh bioráin",
"link": "nasc",
"archive_link": "nasc cartlainne",
"mod": "modhnóir",
"mods": "modhnóirí",
"moderates": "Modhnóireacht",
"settings": "Socruithe",
"modlog": "Logamod",
"admin": "riarthóir",
"admins": "riarthóirí",
"remove_as_admin": "bhaint mar riarthóir",
"appoint_as_admin": "ceapachá mar riarthóir",
"remove": "bain",
"removed": "bainte ag an modhnóir",
"category": "Catagóir",
"sidebar": "Barrataobh",
"sort_type": "Cineál sórtála",
"matrix_user_id": "Úsáideoir Matrix",
"optional": "Roghnach",
"are_you_sure": "An bhfuil tú cinnte?",
"yes": "tá",
"no": "níl",
"powered_by": "Cumhachtaithe ag",
"not_logged_in": "Ní logáilte isteach.",
"logged_in": "Logáilte isteach.",
"number_of_users_0": "{{count}} Úsáideoir",
"number_of_users_1": "{{count}} Úsáideoirí",
"number_of_users_2": "{{count}} Úsáideoirí",
"number_of_users_3": "{{count}} Úsáideoirí",
"number_of_users_4": "{{count}} Úsáideoirí",
"number_of_points_0": "{{count}} Pointe",
"number_of_points_1": "{{count}} Pointí",
"number_of_points_2": "{{count}} Pointí",
"number_of_points_3": "{{count}} Pointí",
"number_of_points_4": "{{count}} Pointí",
"subscribe_to_communities": "Liostáil le roinnt <1>pobail</1>.",
"chat": "Comhrá",
"recent_comments": "Tráchtanna le Déanaí",
"no_results": "Gan torthaí.",
"setup": "Cumraigh",
"lemmy_instance_setup": "Lemmy Ásc Cumraigh",
"setup_admin": "Riarthóir Suímh a Bhunú",
"your_site": "do suíomh",
"modified": "modhnaithe",
"sponsors": "Urraitheoirí",
"sponsors_of_lemmy": "Urraitheoirí Lemmy",
"sponsor_message": "Tá Lemmy saor in aisce, <1>bogearraí foinse oscailte</1>, gan aon fhógraíocht, monetizing, ná caipiteal fiontair, riamh. Tacaíonn do shíntiúis go díreach le forbairt lánaimseartha an tionscadail. Go raibh maith agat do na daoine seo a leanas:",
"support_on_patreon": "Tacaíocht ar Patreon",
"support_on_liberapay": "Tacaíocht ar Liberapay",
"support_on_open_collective": "Tacaíocht ar OpenCollective",
"donate_to_lemmy": "Bronn do Lemmy",
"donate": "Bronn",
"general_sponsors": "Is iad Urraitheoirí Ginearálta iad siúd a gheall $10 go $39 chun Lemmy.",
"silver_sponsors": "Is iad Urraitheoirí Airgid iad siúd a gheall $ 40 chun Lemmy.",
"crypto": "Criptea",
"bitcoin": "Bonn Giotáin",
"ethereum": "Ethereum",
"monero": "Monero",
"code": "Cód",
"language": "Teanga",
"body": "Corp",
"copy_suggested_title": "cóip teideal molta: {{title}}",
"community": "Pobal",
"expand_here": "Leathnaigh anseo",
"browser_default": "Réamhshocrú Brabhsálaí",
"downvotes_disabled": "Síosvótaí faoi mhíchumas",
"enable_downvotes": "Cumasaigh Síosvótaí",
"open_registration": "Clárú Oscailte",
"registration_closed": "Clárú dúnta",
"enable_nsfw": "Cumasaigh NSFW",
"must_login": "Caithfidh tú <1>logáil isteach nó clárú</1> chun trácht a dhéanamh.",
"community_ban": "Cuireadh cosc ort ón bpobal seo.",
"site_ban": "Cuireadh cosc ort ón suíomh",
"couldnt_create_comment": "Níorbh fhéidir a chruthú trácht.",
"couldnt_like_comment": "Níorbh fhéidir a is maith trácht.",
"couldnt_update_comment": "Níorbh fhéidir trácht a nuashonrú.",
"couldnt_save_comment": "Níorbh fhéidir trácht a shábháil.",
"couldnt_get_comments": "Níorbh fhéidir tuairimí a fháil.",
"no_community_edit_allowed": "Ní cheadaítear an pobal a chur in eagar.",
"couldnt_find_community": "Níorbh fhéidir Pobal a aimsiú.",
"couldnt_update_community": "Níorbh fhéidir an Pobal a nuashonrú.",
"community_already_exists": "Pobal ann cheana féin.",
"community_moderator_already_exists": "Tá modhnóir pobail ann cheana féin.",
"community_follower_already_exists": "Tá leantóir pobail ann cheana féin.",
"community_user_already_banned": "Toirmisctear úsáideoir pobail cheana féin.",
"couldnt_create_post": "Níorbh fhéidir postáil a chruthú.",
"post_title_too_long": "Tá teideal an postáil ró-fhada.",
"couldnt_like_post": "Níorbh fhéidir a is maith post.",
"couldnt_find_post": "Níorbh fhéidir an post a aimsiú.",
"couldnt_get_posts": "Níorbh fhéidir an post a fháil",
"couldnt_update_post": "Níorbh fhéidir an post a nuashonrú",
"not_a_moderator": "Ní modhnóir.",
"system_err_login": "Earráid chórais. Bain triail as logáil amach agus ar ais isteach.",
"couldnt_create_private_message": "Níorbh fhéidir teachtaireacht phríobháideach a chruthú.",
"couldnt_update_private_message": "Níorbh fhéidir teachtaireacht phríobháideach a nuashonrú.",
"action": "Gníomh",
"emoji_picker": "Piocálaí Emoji",
"block_leaving": "An bhfuil tú cinnte gur mhaith leat imeacht?",
"what_is": "Cád é",
"cake_day_title": "Lá císte:",
"cake_day_info": "Lá císte {{ creator_name }} é atá ann inniu!",
"invalid_post_title": "Teideal poist neamhbhailí",
"invalid_url": "URL neamhbhailí.",
"couldnt_find_that_username_or_email": "Níorbh fhéidir an t-ainm úsáideora nó an ríomhphost sin a fháil.",
"admin_already_created": "Tá brón orm, tá riarthóir ann cheana féin.",
"number_of_downvotes_0": "{{count}} Síosvótáil",
"number_of_downvotes_1": "{{count}} Síosvótaí",
"number_of_downvotes_2": "{{count}} Síosvótaí",
"number_of_downvotes_3": "{{count}} Síosvótaí",
"number_of_downvotes_4": "{{count}} Síosvótaí",
"upvote": "Suasvótáil",
"downvote": "Síosvótáil",
"url": "URL",
"number_of_upvotes_0": "{{count}} Suasvótáil",
"number_of_upvotes_1": "{{count}} Suasvótaí",
"number_of_upvotes_2": "{{count}} Suasvótaí",
"number_of_upvotes_3": "{{count}} Suasvótaí",
"number_of_upvotes_4": "{{count}} Suasvótaí",
"nsfw": "NSFW",
"show_nsfw": "Taispeáin ábhar NSFW",
"theme": "Téama",
"site_saved": "Sábháil Suíomh.",
"no_private_message_edit_allowed": "Ní cheadaítear teachtaireacht phríobháideach a chur in eagar.",
"no_comment_edit_allowed": "Ní cheadaítear trácht a chur in eagar.",
"no_post_edit_allowed": "Ní cheadaítear an post a chur in eagar.",
"couldnt_save_post": "Níorbh fhéidir an post a shábháil.",
"no_slurs": "Uimh masla.",
"not_an_admin": "Ní riarthóir é.",
"site_already_exists": "Suíomh ann cheana.",
"couldnt_update_site": "Níorbh fhéidir an suíomh a nuashonrú.",
"password_incorrect": "Pasfhocal mícheart.",
"passwords_dont_match": "Ní hionann pasfhocail.",
"no_password_reset": "Ní bheidh tú in ann do phasfhocal a athshocrú gan ríomhphost.",
"invalid_username": "Ainm Úsáideora neamhbhailí.",
"user_already_exists": "Úsáideoir ann cheana.",
"email_already_exists": "Tá ríomhphost ann cheana féin.",
"couldnt_update_user": "Níorbh fhéidir an t-úsáideoir a nuashonrú.",
"time": "Am"
}