Browse Source

Translated using Weblate (Swedish)

Currently translated at 100.0% (266 of 266 strings)

Translation: Lemmy/lemmy
Translate-URL: http://weblate.yerbamate.dev/projects/lemmy/lemmy/sv/
upgrade_front_deps_1
Filip Bengtsson 1 year ago
committed by Weblate
parent
commit
70aa9531ef
  1. 15
      ui/translations/sv.json

15
ui/translations/sv.json

@ -224,7 +224,7 @@
"no_email_setup": "Denna server har inte satt upp e-post korrekt.",
"matrix_user_id": "Matrix-användare",
"show_context": "Visa sammanhang",
"private_message_disclaimer": "Varning: Privata meddelanden på Lemmy är inte säkra. Vänligen skapa ett konto på <1>Riot.im</1> för att skicka säkra meddelanden.",
"private_message_disclaimer": "Varning: Privata meddelanden på Lemmy är inte säkra. Vänligen skapa ett konto på <1>Element.io</1> för att skicka säkra meddelanden.",
"send_notifications_to_email": "Skicka aviseringar till e-postadress",
"language": "Språk",
"browser_default": "Webbläsarens språk",
@ -262,5 +262,16 @@
"no_password_reset": "Du kommer inte kunna återställa ditt lösenord utan en e-postadress.",
"what_is": "Vad är",
"cake_day_title": "Tårtdag:",
"invalid_post_title": "Ogiltig inläggstitel"
"invalid_post_title": "Ogiltig inläggstitel",
"bold": "fetstil",
"italic": "kursiv stil",
"header": "rubrik",
"quote": "citat",
"subscript": "nedsänkt (indexläge)",
"superscript": "upphöjt (exponentläge)",
"strikethrough": "genomstruket",
"spoiler": "innehållsvarning",
"list": "lista",
"not_a_moderator": "Inte en moderator.",
"invalid_url": "Ogiltig URL."
}

Loading…
Cancel
Save