Bladeren bron

Update issue templates

improve-council-rules
Dessalines 5 maanden geleden
gecommit door GitHub
bovenliggende
commit
9530dba2c2
3 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 5 en 6 verwijderingen
 1. +2
  -2
    .github/ISSUE_TEMPLATE/BUG_REPORT.md
 2. +2
  -2
    .github/ISSUE_TEMPLATE/FEATURE_REQUEST.md
 3. +1
  -2
    .github/ISSUE_TEMPLATE/QUESTION.md

+ 2
- 2
.github/ISSUE_TEMPLATE/BUG_REPORT.md Bestand weergeven

@ -1,8 +1,8 @@
---
name: "🐞 Bug Report"
name: "\U0001F41E Bug Report"
about: Create a report to help us improve Lemmy
title: ''
labels: 'type:bug'
labels: bug
assignees: ''
---

+ 2
- 2
.github/ISSUE_TEMPLATE/FEATURE_REQUEST.md Bestand weergeven

@ -1,8 +1,8 @@
---
name: "🚀 Feature request"
name: "\U0001F680 Feature request"
about: Suggest an idea for improving Lemmy
title: ''
labels: 'type:enhancement'
labels: enhancement
assignees: ''
---

+ 1
- 2
.github/ISSUE_TEMPLATE/QUESTION.md Bestand weergeven

@ -2,10 +2,9 @@
name: "? Question"
about: General questions about Lemmy
title: ''
labels: 'type:question'
labels: question
assignees: ''
---
What's the question you have about lemmy?

Laden…
Annuleren
Opslaan